Renovace podlah

Renovace podlah

Nabízíme hloubkové strojové čistění s následnou polymerizací vinylových podlah, marmolea a dlažby.

Dlouholeté zkušenosti s renovací podlah nás opravňují k aplikací vhodných polymerových přípravků.