O firmě

CLARUS PROFI, s.r.o.

se sídlem v Brně, Šumavská 524/31, PSČ 602 00
zapsána dne 18.února 1994 v OR u KS Brno, odd. C, vl. 14040
IČ: 499 76 303
DIČ: CZ49976303
Bank. spojení: Fio banka, a.s., č.ú. 2500409063/2010
Zastoupena: Romanem Blažkem, jednatelem
Předmět podnikání: správa a údržba nemovitostí